• 02582 465 399 - 0905 777 246
  • tritran@truongthinhnhatranghotel.com

Loại Phòng

Hot !! Giảm Giá 25%
Double Room

Double Room

Giá Liên Hệ Đặt Ngay
Hot !! Giảm Giá 25%
Family Room

Family Room

Giá Liên Hệ Đặt Ngay
Hot !! Giảm Giá 25%
Double Room

Double Room

Giá Liên Hệ Đặt Ngay